Naar inhoud
Huisartsenkring Kalmthout

Welkom op de website van de Huisartsenkring Kalmthout

 

De Huisartsenkring Kalmthout groepeerde de huisartsen van Kalmthout (behalve Nieuwmoer)

 

Vanaf 2023  opgenomen samen met de omliggende gemeenten in de Huisartsenkring Noordrand Antwerpen (website in opbouw)

 

Volgende info blijft geldig:

 

Bereikbaarheid:                

 

            Week: overdag: eigen huisarts

                       avond en nacht: van maandagavond tot en met donderdagavond is er in Kalmthout     

                       vanaf   19.00u een arts van wacht. Bel naar het telefoonnummer 03 650 52 53 en u krijgt                           een keuzemenu (Kalmthout nr 3). U wordt doorgeschakeld naar de arts van wacht.

 

       

            Weekend (vrijdagavond 19u tot maandagmorgen 08u) en

            feestdag (avond vooraf 19u tot dag nadien 08u):

              Huisartsenwachtpost Noordrand 

              Naast de spoedgevallen van AZ Klina in Brasshaat.

              U kan er terecht zonder afspraak.

              Indien u zich om medische redenen niet kan verplaatsen kan u een huisbezoek aanvragen

              via het nr 03 650 52 53

 

De huisartsenkring organiseert mee deze wachtdienst.

Uw huisarts wordt steeds op de hoogte gebracht van de bevindingen van de wachtdokter.

 

 

CORONA    (situatie september 2023)

 

 

LAAT JE VACCINEREN!    

 

Waarom?

Het toedienen van een nieuwe boosterdosis met het aangepast vaccin helpt een goede immuniteit tegen het coronavirus te behouden en ernstige gezondheidsproblemen of zelfs een ziekenhuisopname te voorkomen.

 

Wie laat zich best vaccineren?

Iedereen kan een covid-vaccin bekomen.  Het wordt voornamelijk aanbevolen voor:

  • mensen ouder dan 65,
  • zwangere vrouwen,
  • mensen die kwetsbaar zijn door een onderliggende aandoening of een verzwakt immuunsysteem hebben,
  • mensen die lijden aan obesitas,
  • mensen die in de zorgsector werken.

Waar kan je een vaccin krijgen?

Dit jaar ontvang je geen uitnodigingsbrief meer.  Als je een covid-vaccin wil, moet je zelf een afspraak maken.  Dat kan bij je huisarts of bij een apotheek in de buurt.  Huisartsen, apothekers en thuisverpleegkundigen zullen hiervoor samenwerken.  Je kan een kijkje nemen op de website van je huisartsenpraktijk of op www.apotheek.be om een afspraak te maken.  Kom zeker op tijd op je afspraak: er zal voor jou een opgetrokken vaccin klaarliggen, dat 6u later niet meer bruikbaar is.

 

De huisartspraktijken bekijken momenteel hoe de organisatie van de 2 vaccinatiecampagnes (corona en griep) binnen hun normale werk kan georganiseerd worden en zullen ten gepaste tijde hierover communiceren met hun patienten.

Raadpleeg hiervoor de huisartsenwebsites, probeer telefonische overbelasting hierover te vermijden!

 

Combineren met het griepvaccin?

Ja, dat kan zeker.  Het ideale moment van toediening van de 2 vaccins ligt echter een beetje uit elkaar.   De beste periode om beide tezamen te krijgen is tussen 15 en 30 oktober.  Wil je de 2 vaccins liever niet op hetzelfde moment krijgen?  Geef dan voorrang aan de covidvaccinatie in september of oktober, en daarna het griepvaccin vanaf 15 oktober.

Wat kost het?

Het covidvaccin is gratis voor iedereen.

Het griepvaccin kost voor mensen binnen de risicogroep 2,45 euro (verhoogde tegemoetkoming) of 4,08 euro (gewoon verzekerden).  Voor personen buiten de risicogroep kost het griepvaccin 17,02 euro.

Wil je meer weten?

Bezoek dan zeker de website www.laatjevaccineren.be of spreek erover met je huisarts of huisapotheker.

 

 

 

 

Corona virus infectie :  alle nuttige info            of infolijn  080014689               

 

 

 

 

Specifieke Corona maatregelen per praktijk:

zie website huisartsenpraktijken of info per huisarts op deze website

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zorgt de kring voor navorming en overleg tussen de artsen.

 

Tevens worden de nodige contacten onderhouden met de partners op de eerstelijn, de specialisten en ziekenhuizen , alsook met de overheid, met het oog op het optimaliseren van de zorg en het stimuleren van preventie.

 

Uw huisarts zal steeds trachten het eerste aanspreekpunt te zijn bij medische problemen. Hij/zij is ook Uw trouwe begeleider in de steeds complexer wordende medische wereld. Als hij/zij zelf niet beschikbaar is zorgt een goede organisatie en verstandhouding binnen de huisartsenkring ervoor dat U steeds op een vervanger beroep kan doen.